4 milyon şahsa üniversiteye dönüş yolu: En kapsamlı af olacak

Posted by

Eğitim hayatları çeşitli nedenlerle kesintiye uğramış üniversite öğrencileri için lisans ve yüksek lisans seviyesinde öğrenci affı çalışması başlatıldı. Yükseköğretim Konseyi (YÖK) tarafından paylaşılan taslak rapora nazaran 41 farklı durumdan okulla ilişiği kesilen 4 milyon 253 bin 814 öğrenci aftan yararlanabilecek.

EĞİTİM ÖĞRETİM SEVİYESİ DİKKATE ALINACAK

YÖK Lideri Prof. Dr. Erol Özvar Yeni Şafak’a yaptığı değerlendirmede, “Yapacağımız çalışma elbette ki yüksek öğretimin gelecekte alacağı istikametle, üniversitelerimizin eğitim-öğretim meşgalesiyle çok yakından alakalıdır diye düşünüyorum. Öğrencilerin üretkenliğini, öğretim elemanlarının çabalarını ve üniversitelerin bu husustaki içinde bulunduğu eğitim-öğretim seviyesini dikkate alarak bir çalışma yapılacaktır” sözlerini kullandı.

TEMMUZDA UYGULANACAK

Öğretim Elemanları Sendikası (ÖGESEN) Lideri Dr. Vahdet Özkoçak da “Bu af cumhuriyet tarihinin en kapsamlı affı. Yasal süreyi aşan, maddi durum, sıhhat meseleleri üzere çeşitli sebeplerden ilişiği kesilen lisans ve lisansüstü öğrencilerin eğitime tekrar başlaması için atılmış bir adım. Temmuz ayında bu affın uygulanacak olması da güz periyodu itibariyle bu öğrencilerin tekrar eğitimine başlaması manasına geliyor. PKK, FETÖ önderleri de kampüsteydi. Kandil bombalandıkça orada çözülen bu ögeler üniversitelerde yapılanmaya ve oradan militan devşirmeye başlamıştı. Aftan yararlanabilmek için terör ögelerine bulaşmamış olmak, disiplin cezası almamış olmak ve yasa dışı örgütlere dahil olmamak üzere kaideler var” diye konuştu.

Bu öğrencileri kapsayacak

YÖK tarafından paylaşılan taslak rapora nazaran af kapsamına alınan durumlar ve yararlanacak öğrenci sayıları şöyle:

– Tezde intihal nedeniyle mezuniyeti iptal olan 1 öğrenci

– Bütünleşik doktora programından yüksek lisans programına geçen 4 öğrenci

– Doktora, bütünleşik doktora yahut sanatta yeterlilik programını tamamlamayarak tezsiz yüksek lisans diploması alarak mezun olan 7 öğrenci

– Tezi intihalden ötürü iptal edilen 30 öğrenci

– Tezli yüksek lisans programını tamamlamayarak tezsiz yüksek lisans diploması alan 595 öğrenci

– Tahsil müddeti 5 yıl ve daha fazla olan yüksek lisans derecesine muadil programlardan lisans diploması alarak mezun olan 7 bin 836 öğrenci

– Bilimsel hazırlık sınıfında başarısız olan 4 bin 526 öğrenci

– Tıp programını tamamlamayan lakin programın 4 yıllık eğitimini ve/veya 240 kredisini tamamlayarak “sağlık bilimleri alanında” lisans diploması alarak mezun olan 1 öğrenci

– Kriterleri sağlayıp mevcut programlararası ortak diploma programına geçiş kapsamında 44 öğrenci

– Süreksiz kayıt (YKS, DGS yerleştirme tarihinde rastgele önlisans-lisans okuyan öğrenciler) ile kayıtlanan ve belirtilen tarihe kadar diplomalarını getiremeyen 347 öğrenci

– İstanbul Kent Üniversitesi’nden mezuniyeti hak eden 794 öğrenci

– Süreksiz kayıt ile kayıtlanan ve belirtilen tarihe kadar diplomalarını getiremeyen 6 bin 739 öğrenci

– Lisans programını tamamlayan önlisans diploması alarak mezun olan 101 bin 219 öğrenci

Yatay geçiş mağdurları okula dönecek

– Gençlik, spor hizmet ve faaliyetlerinde iş birliği protokolü kapsamında 22 öğrenci
– Temel Bilimler Programları özel öğrenci kapsamında 63 öğrenci
– Özel öğrenci statüsündeki 5 bin 195 öğrenci
– Farabi kapsamında 38 ve Mevlâna kapsamında 52 öğrenci
– Yurtdışı değişim programı kapsamında 386 öğrenci
– Erasmus kapsamında 6 bin 469 öğrenci
– Denklik lisans tamamlaması sona eren bin 812 öğrenci
- Ortak programdan diploma programına geçen 2 bin 715 öğrenci
– Yatay geçişten kendi isteği ile vazgeçen 5 bin 555 öğrenci
– Üniversite içi yatay geçiş yapan 127 bin 191 öğrenci
– Üniversite dışı yatay geçiş yapan 423 bin 857 öğrenci

Açık öğretim de var

– İzinli/kayıt donduran 19 bin 964 öğrenci, bakanlar şurası kararı ile aktarılan 23 bin 401 öğrenci

– Kayıt yenilenmemesi nedeniyle ilişiği kesilen 25 bin 287 öğrenci

– YÖK kararı ile aktarılan 34 bin 693 öğrenci

– Azami müddetin dolması nedeniyle ilişiği kesilen 596 bin 530 öğrenci

– Üniversite/Fakülte/MYO/YO/Enstitü/Bölüm/Program isim değişikliğinden ötürü transfer yapılan 839 bin 319 öğrenci

– Açık öğretim sisteminde üst üste dört periyot kayıtlarını yenilemediği için programdan ilişiği kesilen 1 milyon 848 bin 919 öğrenci.

– KHK kapsamında ÖSYM ve YÖK tarafından yerleştirilen öğrencilerin koordinatör üniversitelerden ilişiği kesilen 25 bin 870 öğrenci

– KHK ile kapatılan okullardaki 61 bin 155 öğrenci

– Mecburî yabancı lisan hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin Türkçe öğretim yapan yükseköğretim programlarına yerleştirilmeleri nedeniyle ayrılan 5 bin 107 öğrenci

– Yabancı lisan hazırlık sınıfında başarısız olan 65 bin 99 öğrenci

– Uydurma evrak sebebi ile kaydı iptal olan 380 öğrenci

– Disiplin cezası alan bin 474 öğrenci

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.