İhracat iklim endeksinde 19 ay sonra bozulma

Posted by

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi ağustosta 48,8’e geriledi.

Böylece, son 19 aylık dönemde ilk kez eşik değer 50,0’nin altında kaldı ve Türk imalat ihracatçıları için daha zorlayıcı bir talep ortamına işaret etti.

İhracat iklimindeki bozulma hafif olmakla birlikte Haziran 2020’den beri en belirgin düzeyde gerçekleşmiş oldu.

Endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

ABD VE ALMANYA’DA DARALMA SÜRDÜ

İSO’dan yapılan yazılı açıklamada, ağustosta ABD’deki daralmanın derinleştiğine dikkat çekildi.

“Dünyanın en büyük ekonomisinde iktisadi faaliyet üst üste ikinci ay geriledi ve söz konusu düşüş Covid-19 salgınının ilk dalgasından beri en yüksek hızda kaydedildi” denilen açıklamada şöyle denildi:

“Benzer bir tablo, üretimin Mayıs 2020’den beri en yüksek oranda azaldığı Almanya’da da gözlendi. Türk imalatçılarının en büyük dış pazarı konumunda olan Almanya’nın ihracattaki payı yüzde 9 civarında bulunuyor.

Diğer yandan, Avrupa ekonomisindeki zayıflık Almanya ile sınırlı kalmadı. Birleşik Krallık’ta ekonomik aktivite son 19 ayda ilk kez düşüş kaydederken İtalya, Yunanistan ve Hollanda’da da bozulma yaşandı.

Buna karşılık, Fransa, İspanya ve İrlanda’da üretim ılımlı büyüme kaydetti. Anket kapsamında takip edilen tüm ekonomiler içerisinde üretimin en hızlı düşüş gösterdiği ülke Polonya oldu. Bu ülkede son 27 ayın en sert daralması yaşandı.”

ORTA DOĞU, TALEPTEKİ BÜYÜMENİN ANA KAYNAĞI

Ağustos ayının nispeten olumlu bir gelişmesi, Orta Doğu’nun talepteki büyümenin ana kaynağı olmayı sürdürmesi olarak gerçekleşti.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE), petrol dışı aktivite güçlü artış kaydetti ve söz konusu artış Haziran 2019’dan beri en yüksek hızda gerçekleşti.

Takip edilen ülkeler içerisinde en yüksek büyüme de yine BAE’de kaydedildi. Bu arada Katar ve Suudi Arabistan’da üretim yine güçlü bir şekilde arttı.

Lübnan’da ekonomi aktivite hemen hemen yatay seyrederken Mısır’da ise daralma hız kesti.

Ağustos’ta dört BRIC ülkesinde iktisadi faaliyet artış kaydetti. Büyüme özellikle Hindistan’da güçlü gerçekleşti.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.