Yargıtay’dan emsal karar: Milyonlarca emekçiyi ilgilendiriyor!

Posted by

Bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan genç, fazla mesai fiyatını alamadığı gerekçesiyle noter kanalıyla istifa etti. Tüm görüşmelerine karşın alacağını alamayan personel, soluğu İş Mahkemesi’nde aldı.

Davalı iş yerinde pompacı olarak çalıştığını, işe alınırken davacıya boş senet imzalatıldığını, fazla mesai alacaklarını talep etmesi üzerinde hakarete uğradığını öne sürdü.

Fazla mesai alacaklarının ödenmesi için ihtarname gönderdiğini ve müvekkilinin iş akdini haklı nedenle sonlandırdığını beyanla kıdem tazminatı, yol fiyatı, fazla mesai fiyatı, ulusal bayram ve genel tatil fiyatı, hafta tatili fiyatı taleplerinin davalıdan tahsilini talep etti. Mahkeme, davanın reddine karar verdi. Davacı kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, itirazı reddetti. Davacı bu kararı da temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikteki kararda; emekçilerin rastgele bir alacaklarının alamamasının haklı fesih sayılacağı vurgulandı.

Kararda; “4857 sayılı İş Kanunu 24/II-e hususu uyarınca patron tarafından çalışanın fiyatı kanun kararları yahut kontrat kurallarına uygun olarak hesap edilmez yahut ödenmezse emekçi iş kontratını haklı nedenle feshedebilir. 4857 sayılı Kanun’un 24/II-e bendinde kelamı edilen fiyat, geniş manada fiyat olarak değerlendirilmelidir. İkramiye, prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil üzere alacakların da ödenmemesi personele haklı fesih imkanı verir. Üstte açıklandığı üzere davacının fazla mesai fiyatı alacağı bulunup bulunmadığı tespit edildikten sonra davacının iş mukavelesini haklı nedenle feshedip etmediği konusunda kıymetlendirme yapılmalıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir” denildi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.