Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde kişiye özel akademik ilanlar

Yekta Saraç’ın YÖK Başkanlığı döneminde, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 9 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazetede yönetmelik değişikliği yaptı ve “İlana başvuru koşulu olarak, adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez” düzenlemesini getirdi.

YEKTA SARAÇ DÖNEMİNDE YÖNETMELİK DEĞİŞTİ AMA…

Hatta o dönem Yekta Saraç, “Belirli bir adayı tanımlayan özel şartların öğretim üyesi alımlarındaki atama ilanlarında yazılmasını engellemeyi hedefleyen ve ‘fırsat eşitliğini, rekabet ve kaliteyi önceleyen’ bu düzenlememizin yükseköğretimimiz ve akademisyen adaylarımız açısından hayırlı olmasını dilerim” paylaşımını da yapmıştı.

Bu yönetmelikle fırsat eşitliği ve rekabeti önleyen ilanların önüne geçilmek istendi. Ancak üniversiteler öğretim üyesi, görevlisi alımı için verdikleri ilanlarda halen, neredeyse tek bir kişiye uyacak kadar derecede ayrıntılı tanımlarla özel koşullar getirmeye devam ediyor.

15 OCAK’TA BAŞVURULAR BİTECEK

2020’den bu yana rektörlüğünü ilahiyat profesörü Yavuz Ünal’ın yürüttüğü 19 Mayıs Üniversitesi’nde de benzeri bir durum yine yaşandı. 30 Aralık 2023 tarihli alım ilanında 29 profesör kadrosu açıldı, ancak bunlardan sadece 4 tanesine özel koşul yazılmadı. Bu ilanlar için 15 Ocak 2024 tarihi son başvuru günü olarak belirlendi. Ön değerlendirmeyi geçenler için 30 Ocak’ta giriş sınavı düzenlenecek ve 6 Şubat’ta sonuçlar açıklanacak.

JUDO ANTRENÖRÜ OLAN DOÇENT, PROFESÖR OLACAK

Bu ilanlardan birisinde; Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi “Rekreasyon” Bölümü’ne alınacak profesör için “Doçentlik unvanını Spor Bilimleri alanında almış olup, Judo Antrenörlük belgesine sahip olmak” şartının yer alması da dikkat çekti. İlanda yazan “Rekreasyon” bölümünün uygulama alanlarından olmadığı ve öncelikli bölümler arasında bulunmadığı bilgisi verildi.

Benzer şartlar 31 Aralık 2023 tarihli 98 ilanda da yer aldı. Yine bu ilanlarda “Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bilimi alanında Doçent unvanı almış olmak. Spor tarihi ve geleneksel sporlar üzerine çalışmalar yapmış olmak” ve “Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bilimi alanında Doçent unvanı almış olmak. Solunum, kas antrenmanı ve solunum kas kuvveti üzerine çalışmalar yapmış olmak” özel şartları konularak alınacak kişilerin tanımlandığı ve üniversitede bu kişilerin isimlerinin bilindiği öne sürüldü.

“YÜZME ANTRENÖRÜ VE ÇOKLU ZEKA ÇALIŞMASI YAPMIŞ OLMAK”

Yine bu üniversitenin 29 Kasım 2022 tarihli ilanında da beş doçentlik kadrosunda aranan şartlar olarak; “Yüzme antrenörlük belgesine sahip olup, çoklu zekâ konusunda çalışmalar yapmış olmak”, “2. Kademe kayak antrenörlük belgesine sahip olup, sporcularda leptin konusunda çalışmalar yapmış olmak”, “Pilates eğitmenlik belgesine sahip olup, sporcu beslenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak”, “Kuvvet ve denge konularında çalışmalar yapmış olmak”, “Şike konusunda çalışma yapmış olmak” şartları yer almıştı.

“PSİKODRAMA EĞİTİMİ ALMIŞ OLMAK”

Üniversitenin yine 31 Aralık 2023 tarihli ilanında İletişim Fakültesi’ne alınacak profesör için “Anlatısal reklamcılık konusunda çalışmalar yapmış olmak”; Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümü profesörü için “Psikodrama eğitimi almış olmak” koşulu aranması da dikkat çekti.

YÖK, AYNI FAKÜLTEDE SAHTECİLİK NEDENİYLE DOÇENTLİK DİPLOMASINI İPTAL ETTİ

19 Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi’nde 2021 yılında da yabancı dil sınavında sahtecilik-kopyacılık yaptığı gerekçesiyle Musa Çon’un doçentlik belgesi ve diploması iptal edilmişti. İlk yabancı dil sınavında 30 aldığı halde ikinci yeterlik sınavında 70 alarak doçent olan Çon’un, kardeşinin sınava girdiği ihbarı yapılmış ve soruşturma sonucunda Çon’un sınavı ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından geçersiz sayılmış, ardından Doktora ve doçentlik belge ve diploması YÖK tarafından iptal edilmişti.

DOÇENTLİĞİ İPTAL EDİLDİ AMA FAKÜLTEYE “ÖĞRETİM GÖREVLİSİ” YAPIN TALİMATI VERİLDİ

Musa Çon’un bu durumu 19 Mayıs Üniversitesi rektörlüğüne de bildirilmiş, ancak rektörlük konuyu savcılığa iletmeden sadece fakülteye yeniden görevlendirme için yazı göndermeyi tercih etmişti. Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Batuk tarafından Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi’ne gönderilen talimat yazısında Çon’un doktora ve doçentliğinin iptal edildiği bu nedenrle fakültede karar alınarak öğretim görevlisi olarak görevlendirilmesi istendi. Prof. Dr. Baltuk’un, Dekanlığa gönderdiği E-90212838-929-137734 sayılı söz konusu yazısı şöyle:

* “Üniversitemiz Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Doçent kadrosunda görev yapan … TC kimlik numaralı Musa ÇON’un 2009 KPDS Sonbahar Dönemi yabancı dil sonucu, ÖSYM Yönetim Kurulunun 25.05.2021 tarih ve 2021/15.28 sayılı kararı ile geçersiz sayılmıştır. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının 23.09.2021 tarihli yazısı gereğince adı geçenin 23.01.2019 tarihli doçentlik ünvanının geri geri alınarak “Doçentlik Belgesinin” iptal edildiği bildirilmiştir. Ayrıca Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitü Yönetim Kurulunun 06.10.2021 tarihli ve 2021/1716 sayılı kararı ile adı geçenin BES.290 nolu doktora diploması iptal edilmiştir.

* Musa ÇON’un doktora ve doçentlik unvanlarının iptal edilmesi nedeni ile adı geçenin Fakültenizin ilgili anabilim dalına öğretim görevlisi olarak atanabilmesi için Yönetim Kurulu kararı alınarak Rektörlüğümüze gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.”

DİPLOMASI İPTAL EDİLDİ AMA DOÇENT OLARAK EMEKLİ OLDU

Ancak ÖSYM Yönetim Kurulu’nun 25 Mayıs 2021’de yabancı dil sınav sonucunu iptal etmesine rağmen Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın 23 Eylül 2021’de doçentliğini iptal ettiği Musa Çon hakkında 19 Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitü Yönetim Kurulu da 6 Ekim 2021 tarihinde doktora diplomasını iptal etme kararı verdi. Ancak bu arada geçen 5 aylık süreçte Musa Çon’un kendi isteğiyle Doçent Doktor kadrosundan emekliye ayrıldığı bildirildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx